aof yatay geçiş tarihleri

  • AçıköğretimAçıköğretim Yatay Geçiş

    Açıköğretim Yatay Geçiş

    Üniversitede lisans veya önlisans okuyan öğrenciler bazı durumlarda isteyerek veya istemeyerek üniversite değiştirmek zorunda kalabiliyorlar. Mevcut durumda okudukları bir bölümden…