Açıköğretim

Açıköğretim Çan Eğrisi İle Not Sistemi

Açıköğretim Çan Eğrisi son yıllarda açıköğretim öğrencilerinin karşılaştığı ve genel not ortalamalarında kullanılan harfler için istatiksel olarak oluşturulan bir istatistik hesaplama sistemi denilebilir.

Yüksek öğrenim olarak okunan açıköğretim fakülteleri ülkemizde üç adet üniversitede bulunuyor. Bunlar sahip oldukları öğrenci sayısına göre sırasıyla Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Açıköğretim sistemi örgün sisteme çok benzemekte olup sadece dersler yüz yüze yapılmamaktadır.

2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm üniversiteler eğitimlerini online olarak yapmaya başlamış sınavlarda uzaktan online olarak yapılmakta. Bu kapsamda açıköğretim sınavları da online olarak yapılıyor. 2019 – 2020 yılı bahar dönemi sınavları ve yaz okulu sınavı, 2020 – 2021 yılı güz dönemi sınavları online olarak gerçekleştirildi.

Açıköğretim dersleri ve sınavları sonrasında öğrencilerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi çan eğrisi nedir ve açıköğretim not hesaplaması nasıl yapılır? Bu konulara basit ve anlaşılır bir şekilde açıklık getirmeye çalışalım.

Açıköğretim Çan Eğrisi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Çan eğrisi istatiksel hesaplamalar ile oluşturulan bir eğridir. Şeklini aşağıdaki resimde görebilirsiniz. Bir dersin sınavına giren tüm öğrencilerin verdiği doğru ve yanlış cevaplar sonucunda standart sapma ile değişim aralığının belirlenmesi sonucunda çan eğrisi oluşturulur ve oluşturulan çan eğrisine göre öğrencilerin aldığı nota harf notu atanır.

Açıköğretim Çan Eğrisi
Açıköğretim Çan Eğrisi

ÖSYM’nin yaptığı sınavları örnek gösterirsek bir soruya herkes yanlış cevap vermiş, bir kişi doğru cevap verdiyse bu doğru cevabı veren kişi bu soru için çan eğrisinde daha üst sıralarda olur. Herkesin doğru yaptığı bir soruda ise doğruyu yapan kişiler çan eğrisinde daha alt sıralarda olur. Yani zor sorular ve kolay sorular aynı etkiye sahip olmaz.

Harf Notu ve Katsayılar

Açıköğretim sınavlarında aldığınız nota göre çan eğrisi baz alınarak harf notu veriliyor. Harf notlarının karşılığı, katsayısı ve yüzdelik dilimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Yüzdelik dilim alt sınır Yüzdelik dilim üst sınır Harf Notu karşılığı Katsayısı
%0.00 %4.00 AA 4,00
%4.01 %10.00 AB 3,70
%10.01 %19.00 BA 3,30
%19.01 %33.00 BB 3,00
%33.01 %50.00 BC 2,70
%50.01 %67.00 CB 2,30
%67.01 %81.00 CC 2,00
%81.01 %90.00 CD 1,70
%90.01 %96.00 DC 1,30
%96.01 %100.00 DD 1,00

Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

Açıköğretim dersiniz için not hesaplanırken aldığınız puana göre çan eğrisi baz alınarak verilen harf notu, dersin kredisi ve harf notunun katsayısı dikkate alınıyor.

Açıköğretimde geçme notu 35’tir. Arasınav notunuzun yüzde 30’u ile dönem sonu sınavınızın %70’i alınarak dersinizin ortalama notu hesaplanır. Bu not 35’in altında ise doğrudan kalırsınız. 35’in üzerinde ise çan eğrisine girer ve harf notu verilir.

Açıköğretim not hesaplaması için bir kaç farklı dersi ele alalım ve bu derslerin notlarından genel not ortalaması hesabı yapalım.

1. Sınıf Güz dönemi 3 tane ders alıyoruz bu dersler X,Y ve Z dersi olsun.
X dersi 5 Kredi ve X dersinden BB (3.00) aldık,
Y dersi 4 Kredi ve Y dersinden DD (1.00) aldık,
Z dersi 3 Kredi ve Z dersinden AB (3,70) aldık.

(X dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 5 x 3.00=15,00
(Y dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 4 x 1.00= 4,00
(Z dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 3 x 3.00= 9,00

Çıkan sonuçlarımızı toplayalım 15+4+9= 28,00
Çıkan sonucu aldığımız derslerin toplam kredisine bölelim.

28,00/12 = 2.33 Güz dönem ortalamamız 2.33 olur…

1. Sınıf Bahar dönemi 3 tane ders alıyoruz bu dersler A,B ve C dersi olsun.
A dersi 3 Kredi ve A dersinden CC (2.00) aldık,
B dersi 4 Kredi ve B dersinden AA (4.00) aldık,
C dersi 4 Kredi ve C dersinden BA (3,30) aldık.

(A dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 3 x 2.00 = 6,00
(B dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 4 x 4.00 = 16,00
(C dersi Kredisi) x (Harf Notu Değeri)===>> 4 x 3.30 = 13,20

Çıkan sonuçlarımızı toplayalım 6+16+13,2= 35,20
Çıkan sonucu aldığımız derslerin toplam kredisine bölelim.

35,20/11 = 3,2 Bahar Dönemi ortalamamız 3,2 olur…

Dönem sonu not ortalamalarımızı hesap edip kenara yazdık. Şimdi genel not ortalamamızı hesaplayalım. Genel not ortalaması hesabı ise diğer işlemlerden de daha basit hesaplanır. Şimdi hesabımızı yapalım.

Güz dönem ortalamamız 2,33, Bahar dönemi ortalamamız 3,2 idi. Şimdi bu iki notumuzu toplayalım. Çıkan sonucuda 2 ye bölelim. (Güz dönemi ve bahar döneminde 3’er ders aldığımız için 2’ye böldük. Genel not ortalaması için tüm dersler hesaplanıp ders sayısına bölünür. ) Çıkan sonuç bizim Genel Not Ortalamamız olur. Şimdi hesaplayalım;

2,33 + 3,2 = 5,53

5,53 / 2 = 2,765 yapar. Fakat not hesaplamalarında her zaman virgülden sonraki ilk 2 rakama alınır. Diğer basamaklar önemsizdir. Sonuç olarak Genel Not Ortalamamız 2,76 olur. Tebrikler sınıfımızı geçtik. Yukarıda notlar tablosunda verilen harf notları DD-DC-CD olan derslerimizi, ortalamamız 2,76 olduğu için geçtik.

Kaynak: Aof

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.